Drhtava raskoš

Ostavio si
pokidane niti
zajedničkih
sanjarenja
Ne pamtim
drhtavu raskoš
sreće
Zaustavi se
u bijegu
Opet budi
nadahnuće
mojim
traženjima