Oslikana radost

Želja sam
tvojih očiju
što prostiru se
mojim dubinama
Tvome srcu
nadahnuće
za još
jedan dan
življenja
Oslikana radost
tvojim sam
rukama