Srce

Kad šutnjom
zaliješ
trenutke radosti
i sakriješ
sve riječi
u mislima
i kad ne želiš
da istina
izroni
sa usana
srce ti
izdajnički udara
ispod
košulje