Kopač nježnih riječi

Noćas je noć
sjećanjima satkana
Noćas sam ja
kopač
nježnih riječi
Pohlepom bola
rukama ih grlim
Sve bih riječi
na srce stavila
i ime tvoje
isplela
Svaku bih riječ
dahom ljubila