Nadanje

Danas nemamo ništa
a ljudi smo
ugasila se vatra našeg ognjišta
i hladno je
danas smo gladni
a ljudi smo
okrenimo lice pravdi
jer ljudi smo.