Ostat ću tiha

Uvlačim se polako
u tvoje srce
polako i tiho
da te ne probudim
da ti na usnama osmijeh
mirno spava
i ostat ću tiha
dok sanjaš