Između dvije riječi

Kad sakrijem se
Između dvije riječi
Ne traži istinu
Da probudi se
Ostavi me nejasnu
Da dočekam jutro
Jer
Kad sakrijem se
Između dvije riječi
Mogu umrijeti
Od bola
I mogu se istopiti
Od ljubavi