Oprosti

Nemoj otići
Ako te kamenujem
Riječima
Ako te ranjavam
Čekanjem
Ako te noćas
Ne tražim
Budi bolji od mene
I oprosti
Ako te sutra
Ne pamtim