Samo žena

Nisam ni iluzija
Ni bajka.

Nisam ni izvor
Ni rijeka.

Samo sam žena
Što ljubav ti daje.