Odbaci nježnost

Biraj samo
Oštre riječi.
Oštrinom sijeci
Putove do cilja.
Odbaci nježnost.
Bit će ti samo
Teret više.