Anđeli nezaborava

Od suza su putovi
Što ostali su iza nas.
Ranjene duše
Nosimo sa sobom.
Cvjetovi sreće,
Na pladnju ponuđeni,
Neće izbrisati
Bol probuđenu.

I sutra se zora
Rađa zbog nas
Dok Anđeli nezaborava
Spavaju
Uvijek voljeni.