Jučerašnji san

Neće biti suza
Ni bola u očima.
Neće biti patnje
Ni tuge na licu.
Neće biti uspomena
Ni zaborava u srcu.
Ni tebe
Kad odeš.