Bez krivnje

Nisam kriva
Što je moje srce
Ljubavi puno.
Nisam kriva
Što se ta ljubav
Hrvatska zove.

Nisam kriva
Što kroz mene
Hrvatska teče.