Nova Gradiška

Bole svi ožiljci,
Sve rane po tijelu.
Boli saznanje
Da te netko uništava,
Razara.
Boli i pomisao
Da te mogu sravniti,
Kažu sa zemljom.
Ali
Ti si naš voljeni grad.
Naša će te ljubav
Oživjeti.