Evica Kraljić - Između dodira i snova - Sljubljena sa zvijezdama

Ne
Ne ide pjesma
Neće iz duše
Skrivena cvili
U tami jauče
Ako ne misliš
Pjesmi
Udahnuti dušu
I riječima nježnim
Zaliti srce
Ostani u noći
Sljubljen
Sa zvijezdama
Ne dam riječima
Da bolne
Za tobom teku