Evica Kraljić - Nepovrat - Saznanje

O zvijezdo
Daj natoči
Dio sebe
Da ispijem
Do kraja
Bez daha i prestanka
Natoči
Svu ljubav koju imaš
Da ispijem
Saznah:
Moje ljubavi nema.