Evica Kraljić - U mirne sate - U okvir noći

U okvir noći
Tvoju sliku
Stavljam
I ne palim
Sjećanja
Da me
Bole

U okviru noći
Tvoje se usne
Ne miču
Mrtvilo tame
Govor je
Nijemi