Evica Kraljić - U mirne sate - Tepih snova

U srcu se okreću
Koluti želja
Slomljene riječi
Životom ječe
Tepih istkanih
Snova
Prostirem
Do tebe