Evica Kraljić - U mirne sate - Strasne riječi

Ako su
Strasne riječi
Zrcalo ljubavi
Želim se jutrom
Ogledati u njima
Ako
U meni ugase
Žeđ za tobom
Želim se noćima
Opijati
Iznova