Evica Kraljić - U mirne sate - Uzdrhtale strune

Ako je istina
Kako ljubav tka
Uzdrhtale strune
U srcima
Kako se uvlači
Duboko u vene
I kolanje krvi
Ubrzava
Tada sam uz tebe
Prikovana