Evica Kraljić - Uronjena u tebe - Nisam htjela

Nisam htjela reći
Ni očima,
Ni usnama,
Ni srcem,
A rekla sam SVE
Pjesmom.