Evica Kraljić - Uronjena u tebe - Mali moj sine

Budi miran
I dobar budi.
Pusti da osluškujem
Tišinu.
Volim je.
Ne želim ogrlicu granata.
Prekini igru,
Zaustavit ćemo
Djetinjstvo.