Evica Kraljić - Uronjena u tebe - Grade moj

Onaj tko te ruši,
Onaj tko razara
Tvoju ljepotu,
Grade moj,
Nikad nije imao
Svoj grad.
I nikad nije volio
Svoj grad.