Ti ćeš, Bože, znati

Ako ga noćas
Zarobi samoća
I bude mu duša
Ranjiva,
Ti ćeš, Bože, znati
Mojim mislima
Dušu mu dotaći.

Ako mu noćas
Lude želje
Zarobe srce
I taknu u njemu
Bolnu ljubav,
Ti ćeš, Bože, znati
Mojom ljubavlju
Snove mu darivati.