Ne zavidim ptici

Kroz prozor sam vidjela pticu.
Letjela je nježno u visine.
Ne zavidim ptici što ima krila
Premda na zemlji
Bliža sam Ti od nje,
Isuse moj.

Moja su krila molitve,
Izgovorene u samoći šapatom.
Ti ih čuješ makar tako tihe,
Jer Ti Srcem, vapaj srca slušaš.

Ne zavidim ptici.
Krilima se ona prema Tebi
Vije
Dok u mom srcu
Tvoje Srce bije.